Huis gekocht met een schenking. Wat gebeurt er bij een echtscheiding?
6 juni 2018

Aan je pensioen denken tijdens je scheiding? Wie doet dat nou?

Wie denkt er nou aan zijn pensioen tijdens de afwikkeling van een scheiding. Meestal heb je wel wat anders aan je hoofd en een pensioen is dan nog ver weg. Toch kun je dat maar beter wel doen. Want na een scheiding heb je weliswaar recht op de helft van het pensioen dat je ex-partner heeft opgebouwd, maar dit moet je wel binnen twee jaar kenbaar maken bij het pensioenfonds.

Uit onderzoek blijkt dat met name vrouwen niet praten over hun pensioen als ze gaan scheiden. Het is een ‘ver-van-hun-bed-show’. Zo’n 45 procent van de gescheiden vrouwen denkt ten onrechte dat een scheiding geen invloed heeft op hun pensioen, blijkt uit onderzoek van Motivaction.

Veel beter zou het zijn als na een echtscheiding het pensioen automatisch verdeeld wordt over beide ex-partners. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dit voor in een brief aan de Tweede Kamer begin maart dit jaar. Koolmees wil dit regelen via een aanpassing in de zogenaamde Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Een wet uit 1995. In het voorstel is ook opgenomen dat de pensioenfondsen de rechten direct na de scheiding verdelen. Nu gebeurt dat pas net voor ingang van het pensioen. Het is vervelend dat ex-partners dan steeds van elkaar afhankelijk blijven voor beslissingen over hun pensioen. In de toekomst kunnen ex-partners zelf regie voeren op hun deel van het pensioen.

We moeten nog wel even wachten. In 2019 zal deze aanpassing besproken worden met de Tweede Kamer. De komende tijd werkt Koolmees het voorstel verder uit. Als Scheidingscoach zetten wij het onderwerp ‘pensioen’ voorlopig nog vetgedrukt op de agenda. We leggen beide partners uit hoe de wet werkt en de dat men binnen twee jaar moet reageren om een eerlijk verdeling te regelen.

WILLEN JULLIE WETEN WAT DIT VOOR JULLIE SITUATIE BETEKENT?