September is deze maand dé scheidingsmaand
7 september 2018
Meer oog voor de kinderen
16 november 2018

Leuker kunnen we het niet maken…

Onlangs verscheen er een folder van de Belastingdienst ‘Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning’. De ondertitel is veelzeggend ‘Fiscale aandachtspunten’. En als de Belastingdienst een nieuwe folder maakt dan kun je gerust aannemen dat ze dat niet voor niets doen. Er gaat blijkbaar nogal eens wat fout. Niet gek als je bedenkt dat de fiscale gevolgen best lastig te doorgronden zijn, zeker als je dat zonder hulp moet doen. Onze scheidingscoaches zijn opgeleid om met een goed gesprek tot afspraken te komen die voor beide partijen prettig zijn. Maar ook de fiscale gevolgen zetten we graag voor jullie op een rij. Dat kunnen we als geen ander omdat veel onze adviseurs ook een achtergrond als financieel adviseur hebben, wel zo handig!

Fiscale aandachtpunten

Eén van de punten waar de Belastingdienst op wijst is de mogelijkheid om samen of apart aangifte te doen over het jaar waarin het fiscaal partnerschap ontbonden is. Men adviseert om samen aangifte te doen. De ervaring leert dat er dan minder fouten worden gemaakt. Als ex‑partners samen aangifte doen en kiezen voor vrije toerekening alsof ze het gehele jaar fiscaal partner waren, kunnen zij bovendien bepaalde aftrekposten op een gunstige manier verdelen.

Bij het invullen van de aangifte zijn niet alleen de gemaakte afspraken van belang. We zien vaak in de praktijk dat er meer of minder betaald wordt. Spreek je bijvoorbeeld een x-bedrag aan partneralimentatie af, maar kiest je ex-partner ervoor om een ander bedrag per maand te betalen? Dan betekent dit dat de feitelijke situatie afwijkt van de afspraken in het convenant. Hierdoor kunnen de fiscale gevolgen veranderen. Is er minder partneralimentatie betaald dan is afgesproken? En is dat niet verrekend? Of is de partneralimentatie niet rentedragend geworden? Dan is niet het afgesproken bedrag aftrekbaar, maar slechts het betaalde bedrag.

Zomaar wat fiscale veranderingen waarmee je rekening moet houden. Meestal niet de zaken waar je meteen bij stilstaat. Dat doen wij wel voor je. Over bovenstaande punten, maar over onderwerpen als onderbedeling en overbedeling, woongenot en de fiscale gevolgen, eigenwoningrente, economisch eigendom, nihilbeding en nog veel meer fiscale aandachtpunten kun je bij ons terecht. We leggen het graag uit en bespreken samen met jullie hoe we zoveel mogelijk afspraken in het scheidingconvenant op kunnen nemen. Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan.

WE NEMEN STAP VOOR STAP DE FISCALE AANDACHTSPUNTEN MET JULLIE DOOR, ZO KOMEN JULLIE NIET VOOR VERVELENDE VERRASSINGEN TE STAAN!