Meer oog voor de kinderen
16 november 2018
Hoe vertel je jouw partner dat je wil scheiden
21 januari 2019

Scheiden met eigen zaak; een hele onderneming

Onlangs had ik een heel succesvol ondernemersstel, die hadden besloten om te gaan scheiden. Samen wilden ze voorlopig het horecabedrijf blijven runnen. Maar terwijl hij dat zei, zag ik aan haar gezicht al dat ze dat eigenlijk liever niet wilde. Ik wist meteen dat dit best wel lastig zou gaan worden. Ze hadden niet alleen een eigen huis en inboedel te verdelen, er moesten afspraken komen voor de drie kinderen die ze hadden en tot slot zouden we ook moeten praten over het bedrijf. Want ik voelde meteen aan dat de ‘samenwerking’ waarvan nu nog sprake was, binnenkort wel eens afgelopen kon zijn. En of beide partners nou in het bedrijf werken of slechts één van de twee, het verdelen van een onderneming is lastig.

Geen van beide partners is gebaat bij een faillissement. Op het moment dat je de helft van het kapitaal uit een bedrijf moet halen omdat je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, kan de continuïteit van het bedrijf in gevaar komen. In een dergelijke situatie moet een overzicht gemaakt worden van alle activa en passiva in het bedrijf en vervolgens moet één van de twee afrekenen met de ander. In het geval van het bovengenoemde stel moeten we overigens eerst nog bespreken wie van de twee verder wil met het bedrijf. Kan de één zonder de ander en kan degene die verder gaat de helft van het bedrijf afrekenen met de ander?

Soms hoor je ook dat het bedrijf van één van de twee is. De ondernemer heeft er zijn ziel en zaligheid ingestoken. Een drive die vaak gepaard gaat met vele uren. Veel meer uren per week dan iemand in loondienst zou werken. En hoe zuur is het dan als je de helft aan de ander moet geven die wellicht niet half zo hard werkte als jij altijd hebt gedaan.

Toch moet je er samen uit zien te komen. En zoals wij altijd een traject starten ook in dit geval zullen we met elkaar in gesprek moeten gaan over de gevolgen. Als uitkopen betekent dat het bedrijf kapot gaat, is iemand ook niet meer in staat om alimentatie te betalen in de toekomst. En zo kom je dan uiteindelijk allebei financieel in de problemen. Wij proberen altijd beide kanten van de zaak goed te belichten. Wat is er in het verleden gebeurd en wie heeft welke hoeveelheid energie gestoken in het bedrijf. Welke gevolgen hebben de afspraken die je met elkaar maakt en hoe kom je tot een compromis waar beide partijen mee kunnen leven.

TJA EEN SCHEIDING VAN MENSEN MET EEN EIGEN ZAAK BLIJFT OOK VOOR ONS EEN HELE ONDERNEMING. MAAR WE WERKEN GRAAG MET JULLIE AAN EEN OPLOSSING DIE VOOR BEIDEN GOED IS.