Co-ouderschap; een gelijke verdeling van zorg en opvoeding
14 mei 2020
Ieder eigen schuld
1 november 2020

Waar blijft mijn geld?

Wel naar voetbalwedstrijden van je favoriete club gaan, maar geen alimentatie kunnen betalen aan je ex. Dat kan niet, oordeelde een rechter in Argentinië. De rechter gaf een Argentijnse man een stadionverbod vanwege een betalingsachterstand. Ik moest ineens aan dit verhaal denken toen mijn vriendin vorige week klaagde dat haar ex de alimentatie nog niet had gestort.

Co-ouderschap
De klacht van mijn vriendin is niet uniek. De meeste exen staan niet te springen om snel te betalen. Soms heeft de wanbetaler financiële problemen maar het komt ook voor dat het draagvlak een probleem is. Zeker als er ruzie is en de alimentatie als ‘oneerlijk’ wordt ervaren door de ex. Je kunt dan bij een onafhankelijk adviseur opnieuw een berekening laten maken. Als daaruit blijkt dat het bedrag billijk is, dan voelt het voor de betaler ook weer als eerlijk. Voor mijn vriendin en vele anderen is het ondertussen natuurlijk erg vervelend dat de alimentatie maar niet wordt overgemaakt. Sommigen hebben nog een buffertje maar ik kan mij goed voorstellen dat er ook exen zijn die erdoor in de financiële problemen raken.

Coronacrisis en economische gevolgen
Op dit moment is het aantal wanbetalers enorm als gevolg van de economische crisis ontstaan door corona. Want eerlijk is eerlijk, van iemand die zelf niets verdient, kun je ook niet verwachten dat hij of zij jou betaalt. Coronacrisis of niet, er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de alimentatieplichtige niet meer aan zijn of haar verplichtingen kan voldoen. Gelukkig voorziet de wet daarin. In art. 1:401 BW staat dat een rechterlijke uitspraak of een overeenkomst in de vorm van een convenant bij latere rechterlijke uitspraak kan worden gewijzigd of ingetrokken, wanneer er sprake is van een wijziging van omstandigheden.

In alle situaties geldt dat wanneer iemand de alimentatie wil wijzigen, dan kan dat niet zomaar. Een rechterlijke uitspraak of onderlinge afspraken in een convenant kun je niet eenzijdig aanpassen. Het is belangrijk dat de alimentatieplichtige zijn ex op de hoogte brengt als zijn of haar financiële situatie is gewijzigd. In overleg kun je dan wellicht tot een (tijdelijke) aanpassing van het bedrag komen.

Als normaal overleg niet lukt, kun je terecht bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO), een overheidsinstantie die onder andere alimentatie int bij wanbetaling. Het LBIO heeft een gerechtelijke uitspraak of een convenant nodig om te hoogte van de alimentatie te controleren. De overheidsinstantie belt dan je ex om hem of haar een duwtje in de rug te geven. Het LBIO laat weten dat in ongeveer driekwart van de gevallen een paar telefoontjes en een pittige brief genoeg zijn om de alimentatieplichtige over de streep te trekken. Helpt dit niet dan start het LBIO een incassoprocedure.

Maar voordat je overgaat tot stappen richting het LBIO zou ik willen zeggen: “wees vooral redelijk!” We zitten in de meest bizarre tijd van ons leven. Corona en de daaraan verbonden lockdown hebben op meerdere vlakken gevolgen. Juist nu is het fijn als je naar elkaar kunt luisteren en samen probeert tot een oplossing te komen. Zo voorkom je (misschien wel de zoveelste) ruzie!

VRAAG ONZE SCHEIDINGSCOACHES GERUST OM MEER INFORMATIE!