Waar blijft mijn geld?
6 juli 2020
Het nieuwe normaal
7 november 2020

Ieder zijn eigen schuld

Eerlijk zullen we alles delen als je gaat scheiden. Immers meestal hebben partners samengewerkt en een bestaan opgebouwd. Maar wat moet er gebeuren met de leningen die je met elkaar bent aangegaan. Is dat ook een kwestie van eerlijk delen? Dat hangt af van de afspraken die je samen hebt gemaakt. Ook schulden en leningen kunnen worden gesplitst. De vraag is wie wat meekrijgt na de scheiding.

De hypotheek op jullie huis
Als je samen een huis hebt gekocht, staat de hypothecaire lening op beide namen. Er is dan sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid. Feitelijk wordt daarmee bedoeld dat de geldverstrekker jullie beiden kan aanspreken voor het gehele geleende bedrag. Dat doen ze zodra jullie niet meer aan de verplichtingen (betalen van rente en aflossing) voldoen. Het is dus niet zo dat de bank 50% aan de één en 50% aan de ander gaat vragen. Dit geldt ook voor de lening die is getroffen om een auto te kopen of om de studie van de kinderen te betalen. Er is sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid als je bent getrouwd in gemeenschap van goederen. In Nederland geldt dat voor zo’n driekwart van alle huwelijken. Ook bij een geregistreerd partnerschap kan ‘gemeenschap van goederen’ zijn afgesproken.

Bij 75% van de scheidingen geldt dat zowel bezit als schulden door twee worden gedeeld. Ook schulden die voor het huwelijk zijn gemaakt, worden door de gelofte ‘in gemeenschap van goederen’ van beiden en ook daarvoor geldt dus dat deze gedeeld worden door twee. 
Vanaf het moment dat het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank is ingediend, vervalt deze ‘gemeenschap van goederen’. Als het erg lang duurt om met elkaar afspraken te maken, is het verstandig de rechter om een voorlopige uitspraak (voorziening) te vragen. Anders ben je medeaansprakelijk voor de leningen die je ex aangaat gedurende de weken dat jullie de scheiding bespreken.

Bij vrienden, die 18 jaar geleden in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is de lening die ze getroffen hebben, gebruikt om zijn bedrijf op te bouwen. Hij vindt het dan ook meer dan billijk dat hij na de scheiding de schuld die er is ontstaan op zich neemt. Dat klinkt mooi, maar de bank die het geld heeft uitgeleend, bepaalt zelf of ze daarmee akkoord willen gaan. Als de bank niet meewerkt, blijven mijn vrienden beiden hoofdelijk aansprakelijk. Onderlinge afspraken tellen dan niet. Als de betreffende bank wel meewerkt, adviseer ik hen de onderlinge afspraken wel vast te leggen in het convenant.

De hypotheek op jullie huis
Voor een kwart van de Nederlanders die trouwt, geldt dat ze in een zogenaamde akte huwelijkse voorwaarden met elkaar afspreken welke verdeling er moet plaatsvinden als ze in de toekomst uit elkaar gaan. Vaak ‘beschermen’ ondernemers hun bedrijf op deze wijze of vermogende mensen willen zo vastleggen dat bijvoorbeeld geld verkregen uit een erfenis niet verdeeld hoeft te worden. Ook voor de schulden geldt dat de afspraken in deze akte leidend zijn voor de verdeling van de geleende bedragen.

Maar meestal geldt de regel dat alles wordt verdeeld en zo krijg je dus ieder, geheel eerlijk, je ‘eigen schuld’!

VRAAG ONZE SCHEIDINGSCOACHES GERUST OM MEER INFORMATIE!