ALIMENTATIE, HOE ZIT DAT?

Partneralimentatie

Na de scheiding blijft de verplichting bestaan om voor elkaar én eventuele kinderen te zorgen. Meestal moet er een bedrag aan partneralimentatie worden betaald. Dit bedrag is afhankelijk van een heleboel factoren, zoals bv het inkomen van jullie en de woonsituatie na de scheiding. Alimentatie wordt berekend aan de hand van zogeheten tremanormen. Bij alimentatie berekenen wordt rekening gehouden met zowel de alimentatiebehoeftige als met de draagkracht van de alimentatieplichtige. Onze Scheidingscoach bespreekt met jullie de mogelijke uitgangspunten en laat door een specialist een berekening maken van jullie persoonlijke situatie.

De verplichting tot het betalen van partneralimentatie eindigt definitief, indien de ontvanger van de alimentatie:
- Hertrouwt, of
- Een geregistreerd partnerschap aangaat, of
- Samenwoont conform artikel 1:160 BW

Kinderalimentatie

Jullie kunnen samen een afspraak maken over de hoogte van de kinderalimentatie. Deze afspraken worden door de Rechter getoetst. De gemaakte afspraken over de kinderalimentatie worden in het ouderschapsplan opgenomen. De alimentatieplicht voor kinderen loopt door tot jullie kind 21 jaar is geworden. Als de kinderen tussen 18 en 21 jaar werken of studiefinanciering krijgen kan dat invloed hebben op de hoogte van het bedrag. Het bedrag aan alimentatie wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen. In november stelt de overheid de indexatie vast die per 1 januari daaropvolgend wordt doorgevoerd.

BENIEUWD NAAR HOE ONZE SCHEIDINGSCOACH JULLIE KAN HELPEN?