WAT IS EEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT?

Opmaken echtscheidingsconvenant

Onze Scheidingscoach legt de afspraken die jullie met elkaar maken vast in een overeenkomst.
In deze overeenkomst, ook wel convenant genoemd, worden regelingen vastgelegd zoals:
– kinderalimentatie
– partneralimentatie
– de (koop-)woning
– pensioenverdeling
– verdeling van schulden en spaartegoeden
– belastingrechten en -plichten
– inboedelverdeling


Opmaken van stukken en indienen Rechtbank

Als het convenant door jullie beiden is ondertekend regelt Onze Scheidingscoach dat de stukken via een samenwerkende advocaat bij de Rechtbank worden ingediend. Dit is ook het moment dat de gemeenschap wordt ontbonden. Vanaf dat moment kunnen de afspraken over de verdeling van de woning, schulden en de inboedel worden uitgevoerd. Om de eventuele hypotheek op één naam te zetten dient eerst de uitspraak van de Rechtbank bij de Burgerlijke Stand te zijn ingeschreven. Deze inschrijving wordt door de advocaat geregeld. Het is raadzaam om een convenant te hebben zodat jullie in de toekomst niet worden verrast met bijvoorbeeld open eindjes, zoals schulden waarvan je niks afwist, alimentatieclaims etc. Onze Scheidingscoach legt de gehele financiële situatie in het convenant vast.

BENIEUWD NAAR HOE ONZE SCHEIDINGSCOACH JULLIE KAN HELPEN?