WAT IS EEN OUDERSCHAPSPLAN?

Co-ouderschap

Jullie kunnen ervoor kiezen om na het huwelijk samen voor jullie kinderen te blijven zorgen, dan is er sprake van Co-ouderschap. Het is een regeling waarbij jullie afspreken hoe de zorg en de kosten van de kinderen worden verdeeld. Vaak wordt er afgesproken dat de kinderen evenredig bij hun vader als bij hun moeder zijn. Uiteindelijk bepalen jullie zelf hoe deze Co-ouderschap regeling eruit komt te zien. Onze Scheidingscoach helpt jullie met het schriftelijk vastleggen van de gemaakte afspraken omtrent het Co-ouderschap.

Gezag en omgang

Als er minderjarige kinderen zijn, is de hoofdregel dat vader en moeder samen het gezag blijven uitoefenen. De ouder waar de kinderen hun hoofdverblijf hebben heeft meestal een grotere rol, zeker als het gaat om de dagelijkse aangelegenheden. Onze Scheidingscoach zal het eventuele Co-ouderschap en de gezag- en omgangsregeling uitgebreid beschrijven in het op te maken ouderschapsplan.

Wat wordt er in het ouderschapsplan geregeld?

Een scheiding heeft grote impact op kinderen. Daarom zijn jullie als ouders die gaan scheiden sinds 2009 verplicht een ouderschapsplan op te stellen en te ondertekenen. Wanneer jullie moeten gaan nadenken over het ouderschapsplan dan helpt Onze Scheidingscoach graag om jullie inzicht te geven in de positie van jullie kinderen. Het belang van de kinderen staat daarbij voorop.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

In principe mogen jullie in een ouderschapsplan alle afspraken opnemen die betrekking hebben op de kinderen. Een aantal onderwerpen is verplicht:
- De verdeling van de zorg en opvoeding
- De wijze waarop de omgang is geregeld (jullie kind heeft recht op omgang met beide ouders)
- De verdeling van de kosten van de verzorging en opvoeding
- Hoe informatieoverdracht over de ontwikkeling van jullie kind
- Hoe overleg over de belangrijke zaken plaatsvindt

BENIEUWD NAAR HOE ONZE SCHEIDINGSCOACH JULLIE KAN HELPEN?